Liên hệ với chúng tôi

Facebook Email Skype Pinterest
Hotline: 0983823102

Định kiến về nghề bảo vệ.

Tại các nước phát triển, người bảo vệ, vệ sĩ được sử dụng là hình mẫu trong giáo dục về lòng dũng cảm, vượt lên mọi khó khăn, nguy hiểm để mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Tuy nhiên, ở Việt Nam sự nhìn nhận về nghề bảo vệ lại có xu hướng đi ngược lại với tư duy này. Nhiều người cho rằng, đây là một nghề không có tri thức, thậm chí là thấp hèn. Đây cũng là một tư duy khiến cho người làm trong nghề dịch vụ bảo vệ ít khi trụ lại với nghề, mà chỉ coi đó như là một công việc tạm thời khi chưa có được giải pháp việc làm khả thi. Theo quan điểm của ban Giám đốc Công ty chúng tôi:

“Lương thấp, nhưng dễ có việc làm là điểm đặc trưng của nghề bảo vệ hiện nay,  nghề nào cũng là nghề, chỉ cần kiếm tiền từ mồ hôi công sức của mình, không lừa gạt ai thì đó là một nghề chân chính, đáng trân trọng"