Liên hệ với chúng tôi

Facebook Email Skype Pinterest
Hotline: 0983823102

Nhiệm Vụ Chung Của Tất Cả Nhân Viên Bảo Vệ Trong Hệ Thống

-  Giữ liên lạc thông suốt với cấp chỉ huy, với các vị trí trong mục tiêu. Sẵn sàng tăng cường hỗ trợ lẫn nhau khi có tình huống phức tạp vượt quá khả năng giải quyết báo cáo kịp thời đầy đủ và chính xác mọi tình hình, diễn biến về an ninh trật tự tại mục tiêu với cấp trên và lãnh đạo chủ quản.

  • Tuyệt đối tuân thủ sự chủ đạo, điều hành của chỉ huy đội bảo vệ, lãnh đạo và người có thẩm quyền của cơ quan chủ quản. Sẵn sàng chấp hành sự điều động khi có yêu cầu đột xuất vì lợi ích chung của mục tiêu. Tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn khi có sự việc xảy ra trong phạm vi mục tiêu bảo vệ. Chú ý phát hiện những sơ hở thiếu sót vấn đề thiếu sót trong phương án bảo vệ có liên quan đến an toàn an ninh của mục tiêu. Chủ động kiến nghị đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời, để phòng kẻ gian lợi dụng.

-  Nắm vững nội quy, quy định của mục tiêu, gương mẫu chấp hành và giám sát mọi người chấp hành. Duy trì thường xuyên về an ninh trật tự, vệ sinh, nội quy và quy định của Mục tiêu.Phát hiện và kiên quyết ngăn chặn xử lý những trường hợp vi phạm. Do vị trí và tầm quan trọng của mục tiêu phải thường xuyên chú ý coi trọng công tác phòng chống cháy nổ. Nắm vững việc bố trí và sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy tại chỗ. Đảm bảo có hiệu quả khi tình huống xảy ra. Luôn đề phòng cảnh giác, giám sát mọi diễn biến và hành vi có liên quan đến anh ninh trật tự tại khu vực. Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện nghi vấn, hành vi vi phạm nội quy xâm hại đến lợi ích và sự an toàn của mục tiêu.

  •  Duy trì tư thế và tác phong điều lệnh của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ phục vụ tận tình chu đáo. Tác phong giao tiếp chuẩn mực. Bắt buộc chào điiều lệnh đối với cán bộ cấp cao của và khách VIP của đơn vị chủ quản.

 Dịch Vụ Bảo Vệ VSC Thủ Đô - An Toàn Để Phát Triển