Liên hệ với chúng tôi

Facebook Email Skype Pinterest
Hotline: 0983823102

VSC Cung Cấp Dịch Vụ Bảo Vệ Nhà Máy Tại Kim Bôi, Hòa Bình

 Bảo vệ nhà máy là một trong những đối tượng khách hàng mục tiêu của đơn vị bảo vệ VSC, nhận thấy Tỉnh Hòa Bình có các khu công nghiệp, nhà máy đang được phê duyệt xây dựng và hoạt động từ năm 2019, tỉnh có chính sách phát triển công nghiệp tại các khu vực xa thành phố nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Bảo vệ VSC đã tiếp cận, giới thiệu dịch vụ tới các đơn vị chủ quản đang xây dựng nhà máy, và các đơn vị đi vào hoạt động, thông qua thời gian đã được khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Trong Quý 4 năm 2020 và quý 1 năm 2021 VSC đã chính thức cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhiều nhà máy, và ký hợp đồng cam kết dịch vụ cho các đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện để đi vào hoạt động.

Nhà máy may Xuân Dương, Nhà máy may Thanh Lương là các đơn vị đầu tiên đi vào hoạt động tại khu vực và đang sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của VSC.

Trong công tác đảm bảo an ninh của nhà máy đơn vị bảo vệ tạo điểm nhấn bởi tính an toàn và chuyên nghiệp, hình ảnh, tác phong nhân viên, duy trì về các quy trình làm việc của nhà máy, an ninh về phương tiện, tài sản, trật tự luôn được đảm bảo.

Đặc thù là các nhà máy mới nên việc duy trì đăng ký khách hàng, nhà thầu phải đi vào đúng quy định ngay từ đầu, tất cả nhân sự ra/ vào, tài sản ra/ vào đều được đăng ký và kiểm soát.

Khối lượng phương tiện vận chuyển tại khu vực kho bãi, thành phẩm kèm theo lượng hàng hóa nhất định phải được kiểm soát chặt chẽ không để thất thoát hàng hóa.

Một số hình ảnh của đơn vị bảo vệ VSC tại Hòa Bình: